Warning Sign Mexblu

SUCCESS, TOGETHER

Baca dan fahamkan Polisi Kami sebelum meneruskan ke maklumat selanjutnya

Ini adalah terma dan syarat serta polisi pendaftaran ejen Mexblu dan saya bersedia untuk mematuhi terma dan syarat yang di nyatakan.

1. Segala perubahan atau pindaan yang dibuat akan dimaklumkan kepada ejen melalui platform yang disediakan oleh HQ MAGIC BLUE seperti channel telegram, facebook dan sistem MAGIC BLUE.

1. Yuran pendaftaran berjumlah RM300.
2. Hanya mereka yang menetap di Malaysia, Singapura, dan Brunei sahaja dibenarkan menjadi ejen.

1. Sebarang masalah berkaitan parcel (rosak / koyak / mencurigakan), perlu dirujuk kepada bahagian Khidmat Pelanggan Operasi HQ MAGIC BLUE di talian 011-10213883 dalam tempoh tiga hari bekerja selepas parcel diterima. Sebarang aduan tidak akan dilayan dan tiada ganti rugi dari pihak HQ MAGIC BLUE selepas tempoh berikut.


2. Bagi proses ganti rugi, ejen perlu mengambil gambar atau video sebelum membuka bungkusan yang diterima sebagai bukti dan hantar butiran ke bahagian Khidmat Pelanggan Operasi di talian 011-10213883.


3. Produk rosak yang disebabkan oleh pengurusan kilang, boleh dikembalikan kepada HQ MAGIC BLUE untuk proses penukaran dan perlu merujuk Khidmat Pelanggan Operasi di talian 011-10213883 terlebih dahulu.


4. Sebarang pertukaran produk, tidak akan dilayan.


5. Jika ejen tidak menerima produk dalam tempoh tujuh hari, segera maklumkan kepada admin Khidmat Pelanggan Operasi di talian 011-10213883.


6. HQ tidak akan membuat pembayaran balik sekiranya ejen tersalah atau tersilap membuat pesanan produk di dalam sistem.


7. Produk tamat tempoh, tidak dibenarkan dikembalikan atau ditukar.


8. Pembelian produk hanya diterima melalui sistem sahaja (online banking).


9. Jika berlaku sebarang masalah semasa pembayaran, ejen perlu segera menghubungi admin Khidmat Pelanggan Sistem di talian 011-65581255.

1. Ejen dibenarkan memasarkan produk pada mana-mana platform.


2. Ejen atau wakil jualan wajib mematuhi harga jualan runcit yang ditetapkan oleh HQ. Sekiranya ejen atau wakil jualan didapati melanggar syarat pematuhan harga, HQ akan mengambil tindakan melucutkan keahlian ejen / wakil jualan tersebut dan tindakan undang-undang akan dikenakan.

1. Semua ejen perlu menjaga nama baik produk MAGIC BLUE dan sentiasa memberi bantuan kepada pelanggan tentang cara penggunaan produk dengan betul tanpa merosakkan nama baik produk.


2. Ejen juga tidak dibenarkan overclaim khasiat produk MAGIC BLUE.


3. Ejen dilarang mencipta testimoni palsu.


4. Ejen dilarang menggunakan (nama / perkataan) HQ dan OFFICIAL di semua media sosial peribadi, page atau website.


5. Ejen perlu memastikan sebarang iklan yang digunakan perlu menutup aurat.

1. Antara insentif yang disediakan oleh HQ antaranya adalah bonus, komisen, khairat kematian, dan voucher hari jadi.

2. Semua insentif bergantung kepada pencapaian jualan dan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD.

3. Pihak MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. berhak meminda, mengubah, menukar atau menamatkan insentif ini pada bila-bila masa.

4. Pihak HQ MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. akan membatalkan insentif bagi ejen yang melanggar atau disyaki melanggar perjanjian atau terma dan syarat yang telah ditetapkan.

5. Sekiranya hadiah tidak ditebus dalam tempoh yang diberikan, ganjaran hadiah akan dibatalkan.


i. BONUS

1. Syarat minimum untuk mendapatkan bonus, ejen perlu mencapai :
Nilai Belian Individu : RM100
Nilai Belian Kumpulan : RM600

2. HQ akan membuat pemindahan bonus bermula dari 7hb sehingga selesai.

3. Bagi mengelakkan masalah bonus tidak masuk, ejen perlu memastikan penama akaun bank dan nama penuh ejen dalam maklumat peribadi di dalam sistem adalah sama.

4. Jika penama akaun bank tidak sama dengan kad pengenalan yang didaftarkan dalam sistem atau mengalami sebarang masalah berkaitan, boleh segera menghubungi pihak akauntan di talian 011-65573255.

5. Sekiranya ejen tidak menerima bonus dalam tempoh sebulan selepas bulan pembayaran (dalam masa 1 bulan) sila hubungi akauntan di talian 011-65573255.

ii. KHAIRAT KEMATIAN

1. Jumlah insentif bagi khairat kematian adalah sebanyak RM500.

2. Rekod pembelian ejen perlu aktif sekurang-kurangnya dalam tempoh lima bulan sebelum tarikh kematian.

3. Leader perlu menghubungi waris bagi membolehkan pihak waris membuat tuntutan insentif ini melalui HQ.

4. Bagi mendapatkan insentif ini, pihak HQ MAGIC BLUE hanya menerima nombor akaun dari pasangan, ibu bapa atau anak ejen sahaja.

5. Waris boleh membuat tuntutan dalam tempoh sebulan selepas tarikh kematian.

6. Waris boleh menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem HQ MAGIC BLUE di talian 011-65581255 untuk mendapatkan insentif ini.

iii. VOUCHER BIRTHDAY

1. Ejen akan menerima voucher birthday bernilai RM30.


2. Ejen perlu membuat Belian Individu sebanyak RM300 pada bulan kelahiran bagi melayakkan diri untuk mendapatkan voucher birthday.


3. Ejen perlu tuntut dan guna voucher birthday sebulan selepas voucher birthday.


4. Sila whatsapp bahagian marketing untuk membuat tuntutan voucher birthday di talian 011-18555719.


5. Voucher birthday dikira terbatal sekiranya ejen lambat membuat tuntutan voucher atau tidak menggunakan voucher pada tempoh yang ditetapkan.

iv. VOUCHER PENDAFTARAN 10 EJEN

1. Ejen yang berjaya mendaftar 10 orang ejen dalam masa sebulan, layak menerima voucher pendaftaran yang bernilai sebanyak RM150.


2. Sila whatsapp bahagian Khidmat Pelanggan Operasi untuk membuat tuntutan voucher pendaftaran di talian 011-10213883.

1. Kos penghantaran produk perlu ditanggung oleh ejen.


2. Ejen yang membekalkan produk MAGIC BLUE kepada mana-mana ejen/ wakil jualan, wajib memastikan pihak tersebut mematuhi harga jualan runcit yang telah ditetapkan oleh HQ.

1. Sekiranya berlaku perlucutan status ejen, pihak pengurusan TIDAK akan membeli balik semua produk dalam simpanan ejen, sebaliknya pihak ejen perlu bertanggungjawab atas produk atau barangan tersebut.


2. Keahlian ejen akan tamat sekiranya ejen tidak membuat pembelian melalui sistem dalam tempoh 12 bulan.


3. HQ berhak untuk menamatkan keahlian ejen yang melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan.


4.Jika keahlian ejen ditamatkan, ejen perlu membuat pendaftaran semula dengan menggunakan nombor ID baru.


5. Pembayaran bagi pengaktifan semula ID ejen beku adalah sebanyak RM200.


6. Sila hubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem di talian 011-65581255 untuk urusan pengaktifan ID.

1. Permohonan pertukaran leader hanya akan diterima sekiranya ejen mempunyai masalah seperti berikut :
(i) Leader tidak aktif.
(ii) Leader abaikan pertanyaan.
(iii) Penipuan berkaitan pembelian di dalam sistem.
(Contoh : Leader guna id sendiri untuk membuat pembelian kepada ejen bawah dan tidak membuat pemindahan Nilai Belian).


2.Ejen perlu memberikan bukti yang kukuh untuk meneruskan proses pertukaran leader.


3. Ejen boleh menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem HQ MAGIC BLUE di talian 011-65581255 untuk proses pertukaran leader.

Perkongsian maklumat peribadi akan berlaku sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau apabila diperlukan untuk tujuan melakukan perkhidmatan berkaitan penggunaan Laman Web Sistem sahaja.

 

Perkongsian maklumat peribadi akan berlaku sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau apabila diperlukan untuk tujuan melakukan perkhidmatan berkaitan penggunaan Laman Web Sistem sahaja.

 

1. HQ MAGIC BLUE tidak membenarkan ejen lain menawarkan keahlian kepada pekedai yang telah dimasuki oleh pengedar (ejen bubu).

2. HQ hanya memberi hak eksklusif kepada pengedar (ejen bubu) sahaja untuk menawarkan keahlian kepada pekedai yang terlibat dalam premis projek bubu.

3. Pengedar (ejen bubu) perlu mendaftar nama kedai dengan cara mengemaskini senarai nama kedai di platform Telegram menerusi “CHANNEL SENARAI KEDAI BUBU”

i. Jika pemilik kedai berminat untuk menjadi ejen. Pemilik kedai perlu membuat pendaftaran melalui pengedar (ejen bubu) iaitu selaku pembekal tunggal produk kepada kedai tersebut.

ii. Ejen lain tidak berhak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai.

iii. Sekiranya terdapat ejen lain yang bertindak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai, ejen tersebut akan dikenakan tindakan oleh HQ.

iv. HQ akan bertindak melucutkan keahlian ejen tersebut dengan kadar segera.

1. HQ MAGIC BLUE tidak membenarkan ejen lain menawarkan keahlian kepada pekedai yang telah dimasuki oleh pengedar (ejen bubu).

2. HQ hanya memberi hak eksklusif kepada pengedar (ejen bubu) sahaja untuk menawarkan keahlian kepada pekedai yang terlibat dalam premis projek bubu.

3. Pengedar (ejen bubu) perlu mendaftar nama kedai dengan cara mengemaskini senarai nama kedai di platform Telegram menerusi “CHANNEL SENARAI KEDAI BUBU”

i. Jika pemilik kedai berminat untuk menjadi ejen. Pemilik kedai perlu membuat pendaftaran melalui pengedar (ejen bubu) iaitu selaku pembekal tunggal produk kepada kedai tersebut.

ii. Ejen lain tidak berhak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai.

iii. Sekiranya terdapat ejen lain yang bertindak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai, ejen tersebut akan dikenakan tindakan oleh HQ.

iv. HQ akan bertindak melucutkan keahlian ejen tersebut dengan kadar segera.

NATURAL DEODORANT : RM13
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : RM14
NATURAL POMADE : RM14
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : RM10
HABBATUSSAUDA : RM15
NATURAL FACE CLEANSER : RM15

NATURAL DEODORANT : RM10
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : RM10
NATURAL POMADE : RM10
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : RM5
HABBATUSSAUDA : RM10
NATURAL FACE CLEANSER : RM10

Harga Runcit

NATURAL DEODORANT : RM29
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : RM29
NATURAL POMADE : RM29
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : RM20
HABBATUSSAUDA : RM29
NATURAL FACE CLEANSER : RM29

NATURAL DEODORANT : RM36
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : RM36
NATURAL POMADE : RM36
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : RM25
HABBATUSSAUDA : RM35
NATURAL FACE CLEANSER : RM35

NATURAL DEODORANT : $13
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : $13
NATURAL POMADE : $13
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : $10
HABBATUSSAUDA : $15
NATURAL FACE CLEANSER : $15

NATURAL DEODORANT : $15
SHOWER GEL BIDARA & ROSE : $15
NATURAL POMADE : $15
MINYAK ANGIN BIDARA AROMATERAPI : $12
HABBATUSSAUDA : $18
NATURAL FACE CLEANSER : $18

Potongan Harga Di benarkan Bagi Produk Kombo (3 Unit Sahaja)

SEMENANJUNG HARGA KOMBO

3 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda atau Face Cleanser : RM80

2 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda dan Face Cleanser + 1 Aromaterapi : RM75

1 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda, Face Cleanser + 2 Aromaterapi : RM65

SABAH & SARAWAK HARGA KOMBO

3 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda atau Face Cleanser : RM95

2 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda dan Face Cleanser + 1 Aromaterapi : RM90

1 barang sama ada Deodorant, Shower Gel, Pomade, Habbatus Sauda, Face Cleanser + 2 Aromaterapi : RM80

Nota : TIADA POTONGAN HARGA untuk pembelian sebotol dan kombo 2 botol.

Jika terdapat sebarang masalah, boleh whatsApp kami untuk maklumat lanjut.

Klik gambar untuk whatApp terus kepada staff yang terbabit

cara penggunaan sistem mexblu

Setiap Ejen yang berjaya mendaftar akan mendapat satu ID khas untuk Masuk ke sistem kami.

Play Video

Video pengenalan asas tentang sistem Mexblu

Panduan Cara Guna Sistem Untuk Ejen Baru

3 Pengesahan Email

6 Produk Yang Di Tawarkan
MEXBLUE

PATH TO SUCCCESS

Okay sekarang anda sudah faham asas bisnes mexblu kan? jom saya tunjukan rahsia jana income lumayan!

Bersedia ya! Sekarang anda akan dibawakan ke laman khas cara bagaimana ejen Mexblu boleh mendapat puluhan ribu riggit sebulan dengan teknik rahsia ini.

© 2024 Mexblu.My. All Rights Reserved.